Dự án bất động sản

 

Danh sách Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 12/9/2015

Sàn Hà Thành chính thức phân phối căn hộ Chung cư HH2C - Linh Đàm - Mường Thanh - Hà Nội.
 
Hotline 1: Mr.Trung 0909 088 886 -  Mr.Phương 0947 123 488 -Ms.Hảo 0934 426 791
 
Hotline 2: Ms.Vân 0946.95.3333 -  Mr.Tuấn 0938 969 525 - Mr.Hà 0932 33 11 91
 
Add:
 
Tầng 1, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hà Nội.
 
Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào Website sau: http://sanhathanh.com

Tòa Tầng Phòng Diện tích Hướng Cửa Giá gốc Chênh Tổng tiền
HH2C 3 2 76,27 Đông Bắc 15,45 185 1.363,37
HH2C 4 2 76,27 Đông Bắc 15,45 180 1.358,37
HH2C 5 2 76,27 Đông Bắc 15,965 205 1.422,65
HH2C 6 2 76,27 Đông Bắc 15,965 230 1.447,65
HH2C 7 2 76,27 Đông Bắc 15,965 210 1.427,65
HH2C 8 2 76,27 Đông Bắc 15,965 225 1.442,65
HH2C 10 2 76,27 Đông Bắc 15,965 220 1.437,65
HH2C 11 2 76,27 Đông Bắc 15,965 205 1.422,65
HH2C 12 2 76,27 Đông Bắc 15,965 225 1.442,65
HH2C 14 2 76,27 Đông Bắc 15,965 200 1.417,65
HH2C 15 2 76,27 Đông Bắc 15,965 210 1.427,65
HH2C 18 2 76,27 Đông Bắc 15,45 220 1.398,37
HH2C 20 2 76,27 Đông Bắc 15,45 215 1.393,37
HH2C 21 2 76,27 Đông Bắc 14,935 210 1.349,09
HH2C 25 2 76,27 Đông Bắc 14,935 210 1.349,09
HH2C 28 2 76,27 Đông Bắc 14,935 200 1.339,09
HH2C 30 2 76,27 Đông Bắc 14,42 220 1.319,81
HH2C 31 2 76,27 Đông Bắc 14,42 215 1.314,81
HH2C 32 2 76,27 Đông Bắc 14,42 195 1.294,81
HH2C 33 2 76,27 Đông Bắc 14,42 235 1.334,81
HH2C 34 2 76,27 Đông Bắc 14,42 205 1.304,81
HH2C 35 2 76,27 Đông Bắc 14,42 180 1.279,81
HH2C 36 2 76,27 Đông Bắc 13,905 210 1.270,53
HH2C 37 2 76,27 Đông Bắc 13,905 180 1.240,53
HH2C 38 2 76,27 Đông Bắc 13,905 190 1.250,53
HH2C 39 2 76,27 Đông Bắc 13,905 170 1.230,53
               
HH2C 2 4 69,33 Đông Bắc 15 170 1.209,95
HH2C 4 4 69,33 Đông Bắc 15 170 1.209,95
HH2C 6 4 69,33 Đông Bắc 15,5 200 1.274,62
HH2C 28 4 67,04 Đông Bắc 14,5 190 1.162,08
HH2C 34 4 67,04 Đông Bắc 14 180 1.118,56
HH2C 35 4 67,04 Đông Bắc 14 170 1.108,56
HH2C 37 4 67,04 Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
HH2C 38 4 67,04 Đông Bắc 13,5 165 1.070,04
HH2C 39 4 67,04 Đông Bắc 13,5 140 1.045,04
HH2C 40 4 67,04 Đông Bắc 13,5 140 1.045,04
               
HH2C 2 6 58,87 Đông Bắc 15,45 160 1.069,54
HH2C 3 6 65,52 Đông Bắc 15 165 1.147,80
HH2C 32 6 65,52 Đông Bắc 14 170 1.087,28
HH2C 34 6 65,52 Đông Bắc 14 150 1.067,28
HH2C 35 6 65,52 Đông Bắc 14 195 1.112,28
HH2C 40 6 65,52 Đông Bắc 13,5 115 999,52
HH2C pent 6 44,64 Đông Bắc 13 TT #VALUE!
               
HH2C 3 8 65,52 Đông Bắc 15 165 1.147,80
HH2C 30 8 65,52 Đông Bắc 14 200 1.117,28
HH2C 33 8 65,52 Đông Bắc 14 195 1.112,28
HH2C 38 8 65,52 Đông Bắc 13,5 140 1.024,52
HH2C Pent 8 44,64 Đông Bắc 13 165 745,32
               
HH2C 16 10 67,04 Đông Bắc 15,5 195 1.234,12
HH2C 20 10 67,04 Đông Bắc 15 TT #VALUE!
               
HH2C 35 10 67,04 Đông Bắc 14 170 1.108,56
HH2C 36 10 67,04 Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
HH2C 37 10 67,04 Đông Bắc 13,5 160 1.065,04
HH2C 39 10 67,04 Đông Bắc 13,5 150 1.055,04
               
HH2C 5 12 76,27 Đông Bắc 15,965 155 1.372,65
HH2C 8 12 76,27 Đông Bắc 15,965 185 1.402,65
HH2C 10 12 76,27 Đông Bắc 15,965 185 1.402,65
HH2C 11 12 76,27 Đông Bắc 15,965 185 1.402,65
HH2C 12 12 76,27 Đông Bắc 15,965 190 1.407,65
HH2C 14 12 76,27 Đông Bắc 15,965 178 1.395,65
HH2C 16 12 76,27 Đông Bắc 15,965 175 1.392,65
HH2C 23 12 76,27 Đông Bắc 14,935 210 1.349,09
HH2C 27 12 76,27 Đông Bắc 14,935 200 1.339,09
HH2C 28 12 76,27 Đông Bắc 14,935 160 1.299,09
HH2C 31 12 76,27 Đông Bắc 14,42 175 1.274,81
HH2C 35 12 76,27 Đông Bắc 14,42 150 1.249,81
HH2C 38 12 76,27 Đông Bắc 13,905 145 1.205,53
HH2C 39 12 76,27 Đông Bắc 13,905 140 1.200,53
               
HH2C 5 14 55,63 Tây Nam 15,5 160 1.022,27
HH2C 6 14 55,59 Tây Nam 15,5 195 1.056,65
HH2C 7 14 55,59 Tây Nam 15,5 190 1.051,65
HH2C 10 14 55,59 Tây Nam 15,5 190 1.051,65
HH2C 12 14 55,59 Tây Nam 15,5 195 1.056,65
HH2C 12A 14 55,59 Tây Nam 15 190 1.023,85
HH2C 14 14 55,59 Tây Nam 15,5 185 1.046,65
HH2C 15 14 55,59 Tây Nam 15,5 200 1.061,65
HH2C 16 14 55,59 Tây Nam 15,5 210 1.071,65
HH2C 17 14 55,59 Tây Nam 15 200 1.033,85
HH2C 19 14 55,59 Tây Nam 15 195 1.028,85
HH2C 20 14 55,59 Tây Nam 15 210 1.043,85
HH2C 21 14 55,59 Tây Nam 14,5 220 1.026,06
HH2C 23 14 55,59 Tây Nam 14,5 200 1.006,06
HH2C 27 14 55,59 Tây Nam 14,5 210 1.016,06
HH2C 29 14 55,59 Tây Nam 14 220 998,26
HH2C 31 14 55,59 Tây Nam 14 195 973,26
HH2C 34 14 55,59 Tây Nam 14 195 973,26
HH2C 35 14 55,59 Tây Nam 14 200 978,26
HH2C 36 14 55,59 Tây Nam 13,5 210 960,47
HH2C 37 14 55,59 Tây Nam 13,5 180 930,47
HH2C 39 14 55,59 Tây Nam 13,5 169 919,47
HH2C Pent 14 37,21 Tây Nam 13 145 628,73
               
HH2C 7 16 45,48 Tây Nam 15,5 105 809,94
HH2C 9 16 45,48 Tây Nam 15,5 100 804,94
HH2C 11 16 45,48 Tây Nam 15,5 100 804,94
HH2C 14 16 45,48 Tây Nam 15,5 100 804,94
HH2C 15 16 45,48 Tây Nam 15,5 110 814,94
HH2C 20 16 45,48 Tây Nam 15 105 787,20
HH2C 22 16 45,48 Tây Nam 14,5 105 764,46
HH2C 34 16 45,48 Tây Nam 14 110 746,72
HH2C 40 16 45,48 Tây Nam 13,5 90 703,98
               
HH2C 11 18 45,48 Đông Bắc 15,5 110 814,94
HH2C 12 18 45,48 Đông Bắc 15,5 100 804,94
HH2C 14 18 45,48 Đông Bắc 15,5 100 804,94
HH2C 16 18 45,48 Đông Bắc 15,5 100 804,94
HH2C 20 18 45,48 Đông Bắc 15 105 787,20
HH2C 24 18 45,48 Đông Bắc 14,5 110 769,46
HH2C 35 18 45,48 Đông Bắc 14 105 741,72
               
HH2C 12A 20 55,59 Đông Bắc 15 270 1.103,85
HH2C 15 20 55,59 Đông Bắc 15,5 200 1.061,65
HH2C 16 20 55,59 Đông Bắc 15,5 210 1.071,65
HH2C 17 20 55,59 Đông Bắc 15 200 1.033,85
HH2C 18 20 55,59 Đông Bắc 15 210 1.043,85
HH2C 23 20 55,59 Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2C 26 20 55,59 Đông Bắc 14,5 195 1.001,06
HH2C 27 20 55,59 Đông Bắc 14,5 210 1.016,06
HH2C 28 20 55,59 Đông Bắc 14,5 200 1.006,06
HH2C 29 20 55,59 Đông Bắc 14 210 988,26
HH2C 30 20 55,59 Đông Bắc 14 205 983,26
HH2C 31 20 55,59 Đông Bắc 14 210 988,26
HH2C 33 20 55,59 Đông Bắc 14 210 988,26
HH2C 34 20 55,59 Đông Bắc 14 195 973,26
HH2C 35 20 55,59 Đông Bắc 14 195 973,26
HH2C 36 20 55,59 Đông Bắc 13,5 210 960,47
HH2C 37 20 55,59 Đông Bắc 13,5 180 930,47
HH2C 38 20 55,59 Đông Bắc 13,5 180 930,47
HH2C Pent 20 37,21 Đông Bắc 13 175 658,73
               
HH2C 4 22 75,24 Tây Nam 15 200 1.328,60
HH2C 6 22 76,27 Tây Nam 15,965 305 1.522,65
HH2C 7 22 76,27 Tây Nam 15,965 295 1.512,65
HH2C 11 22 76,27 Tây Nam 15,965 290 1.507,65
HH2C 12 22 76,27 Tây Nam 15,965 305 1.522,65
HH2C 12A 22 76,27 Tây Nam 15,45 250 1.428,37
HH2C 14 22 76,27 Tây Nam 15,965 245 1.462,65
HH2C 15 22 76,27 Tây Nam 15,965 260 1.477,65
HH2C 16 22 76,27 Tây Nam 15,965 305 1.522,65
HH2C 23 22 76,27 Tây Nam 14,935 275 1.414,09
HH2C 28 22 76,27 Tây Nam 14,935 270 1.409,09
HH2C 30 22 76,27 Tây Nam 14,42 275 1.374,81
HH2C 31 22 76,27 Tây Nam 14,42 265 1.364,81
HH2C 34 22 76,27 Tây Nam 14,42 250 1.349,81
HH2C 36 22 76,27 Tây Nam 13,905 255 1.315,53
HH2C 38 22 76,27 Tây Nam 13,905 235 1.295,53
               
HH2C 4 24 67,04 Tây Nam 15 225 1.230,60
HH2C 5 24 67,04 Tây Nam 15,5 250 1.289,12
HH2C 7 24 67,04 Tây Nam 15,5 250 1.289,12
HH2C 12 24 67,04 Tây Nam 15,5 260 1.299,12
HH2C 12A 24 67,04 Tây Nam 15 245 1.250,60
HH2C 14 24 67,04 Tây Nam 15,5 250 1.289,12
HH2C 16 24 67,04 Tây Nam 15,5 245 1.284,12
HH2C 17 24 67,04 Tây Nam 15 260 1.265,60
HH2C 23 24 67,04 Tây Nam 14,5 250 1.222,08
HH2C 28 24 67,04 Tây Nam 14,5 235 1.207,08
HH2C 31 24 67,04 Tây Nam 14 255 1.193,56
HH2C 32 24 67,04 Tây Nam 14 240 1.178,56
HH2C 34 24 67,04 Tây Nam 14 225 1.163,56
HH2C 35 24 67,04 Tây Nam 14 260 1.198,56
HH2C 40 24 67,04 Tây Nam 13,5 190 1.095,04
               
HH2C 3 26 65,52 Tây Nam 15 215 1.197,80
HH2C 7 26 65,52 Tây Nam 15,5 260 1.275,56
HH2C 9 26 65,52 Tây Nam 15,5 270 1.285,56
HH2C 12 26 65,52 Tây Nam 15,5 250 1.265,56
HH2C 14 26 65,52 Tây Nam 15,5 240 1.255,56
HH2C 16 26 65,52 Tây Nam 15,5 250 1.265,56
HH2C 17 26 65,52 Tây Nam 15 250 1.232,80
HH2C 20 26 65,52 Tây Nam 15 260 1.242,80
HH2C 23 26 65,52 Tây Nam 14,5 270 1.220,04
HH2C 24 26 65,52 Tây Nam 14,5 250 1.200,04
HH2C 27 26 65,52 Tây Nam 14,5 285 1.235,04
HH2C 32 26 65,52 Tây Nam 14 245 1.162,28
HH2C 33 26 65,52 Tây Nam 14 235 1.152,28
HH2C 34 26 65,52 Tây Nam 14 225 1.142,28
HH2C 35 26 65,52 Tây Nam 14 200 1.117,28
HH2C 36 26 65,52 Tây Nam 13,5 210 1.094,52
HH2C 38 26 65,52 Tây Nam 13,5 220 1.104,52
HH2C 40 26 65,52 Tây Nam 13,5 170 1.054,52
               
HH2C 3 28 65,52 Tây Nam 15 215 1.197,80
HH2C 4 28 65,52 Tây Nam 15 225 1.207,80
HH2C 6 28 65,52 Tây Nam 15,5 255 1.270,56
HH2C 7 28 65,52 Tây Nam 15,5 255 1.270,56
HH2C 14 28 65,52 Tây Nam 15,5 240 1.255,56
HH2C 17 28 65,52 Tây Nam 15 245 1.227,80
HH2C 23 28 65,52 Tây Nam 14,5 270 1.220,04
HH2C 24 28 65,52 Tây Nam 14,5 250 1.200,04
HH2C 27 28 65,52 Tây Nam 14,5 245 1.195,04
HH2C 32 28 65,52 Tây Nam 14 245 1.162,28
HH2C 35 28 65,52 Tây Nam 14 235 1.152,28
HH2C 37 28 65,52 Tây Nam 13,5 180 1.064,52
HH2C 38 28 65,52 Tây Nam 13,5 185 1.069,52
               
HH2C 7 30 67,04 Tây Nam 15,5 250 1.289,12
HH2C 14 30 67,04 Tây Nam 15,5 270 1.309,12
HH2C 16 30 67,04 Tây Nam 15,5 265 1.304,12
HH2C 24 30 67,04 Tây Nam 14,5 260 1.232,08
HH2C 27 30 67,04 Tây Nam 14,5 265 1.237,08
HH2C 29 30 67,04 Tây Nam 14 255 1.193,56
HH2C 31 30 67,04 Tây Nam 14 255 1.193,56
HH2C 32 30 67,04 Tây Nam 14 235 1.173,56
HH2C 34 30 67,04 Tây Nam 14 220 1.158,56
HH2C 36 30 67,04 Tây Nam 13,5 215 1.120,04
HH2C 37 30 67,04 Tây Nam 13,5 205 1.110,04
HH2C 38 30 67,04 Tây Nam 13,5 195 1.100,04
               
HH2C 4 32 76,27 Tây Nam 15,45 275 1.453,37
HH2C 12 32 76,27 Tây Nam 15,965 310 1.527,65
HH2C 14 32 76,27 Tây Nam 15,965 300 1.517,65
HH2C 15 32 76,27 Tây Nam 15,965 310 1.527,65
HH2C 16 32 76,27 Tây Nam 15,965 300 1.517,65
HH2C 17 32 76,27 Tây Nam 15,45 TT #VALUE!
HH2C 20 32 76,27 Tây Nam 15,45 295 1.473,37
HH2C 25 32 76,27 Tây Nam 14,935 320 1.459,09
HH2C 27 32 76,27 Tây Nam 14,935 315 1.454,09
HH2C 28 32 76,27 Tây Nam 14,935 310 1.449,09
HH2C 32 32 76,27 Tây Nam 14,935 275 1.414,09
HH2C 36 32 76,27 Tây Nam 13,905 275 1.335,53
HH2C 38 32 76,27 Tây Nam 13,905 320 1.380,53
HH2C 37 32 76,27 Tây Nam 13,905 250 1.310,53
HH2C 39 32 76,27 Tây Nam 13,905 230 1.290,53
               
HH2C 5 34 55,59 Đông Bắc 15,5 230 1.091,65
HH2C 10 34 55,59 Đông Bắc 15,5 230 1.091,65
HH2C 11 34 55,59 Đông Bắc 15,5 230 1.091,65
HH2C 12 34 55,59 Đông Bắc 15,5 225 1.086,65
HH2C 12A 34 55,59 Đông Bắc 15 235 1.068,85
HH2C 14 34 55,59 Đông Bắc 15,5 240 1.101,65
HH2C 15 34 55,59 Đông Bắc 15,5 225 1.086,65
HH2C 16 34 55,59 Đông Bắc 15,5 240 1.101,65
HH2C 17 34 55,59 Đông Bắc 15 250 1.083,85
HH2C 20 34 55,59 Đông Bắc 15 245 1.078,85
HH2C 26 34 55,59 Đông Bắc 14,5 235 1.041,06
HH2C 28 34 55,59 Đông Bắc 14,5 245 1.051,06
HH2C 30 34 55,59 Đông Bắc 14 235 1.013,26
HH2C 31 34 55,59 Đông Bắc 14 230 1.008,26
HH2C 32 34 55,59 Đông Bắc 14 230 1.008,26
HH2C 33 34 55,59 Đông Bắc 14 240 1.018,26
HH2C 34 34 55,59 Đông Bắc 14 240 1.018,26
HH2C 35 34 55,59 Đông Bắc 14 240 1.018,26
HH2C 36 34 55,59 Đông Bắc 13,5 225 975,47
HH2C 37 34 55,59 Đông Bắc 13,5 215 965,47
               
HH2C 3 36 47,62 Đông Bắc 15 120 834,30
HH2C 5 36 47,62 Đông Bắc 15,5 135 873,11
HH2C 8 36 47,62 Đông Bắc 15,5 130 868,11
HH2C 12A 36 47,62 Đông Bắc 15 120 834,30
HH2C 14 36 47,62 Đông Bắc 15,5 125 863,11
HH2C 15 36 47,62 Đông Bắc 15,5 120 858,11
HH2C 16 36 47,62 Đông Bắc 15,5 120 858,11
HH2C 17 36 47,62 Đông Bắc 15 120 834,30
HH2C 19 36 47,62 Đông Bắc 15 120 834,30
HH2C 21 36 47,62 Đông Bắc 14,5 125 815,49
HH2C 26 36 47,62 Đông Bắc 14,5 130 820,49
HH2C 27 36 47,62 Đông Bắc 14,5 120 810,49
HH2C 28 36 47,62 Đông Bắc 14,5 125 815,49
HH2C 30 36 47,62 Đông Bắc 14 130 796,68
HH2C 33 36 47,62 Đông Bắc 14 120 786,68
HH2C 36 36 47,62 Đông Bắc 13,5 120 762,87
HH2C 38 36 47,62 Đông Bắc 13,5 120 762,87
HH2C 40 36 47,62 Đông Bắc 13,5 120 762,87
               
HH2C 6 38 45,84 Tây Nam 15,5 120 830,52
HH2C 7 38 45,84 Tây Nam 15,5 120 830,52
HH2C 10 38 45,84 Tây Nam 15,5 120 830,52
HH2C 11 38 45,84 Tây Nam 15,5 120 830,52
HH2C 12A 38 45,84 Tây Nam 15 120 807,60
HH2C 14 38 45,84 Tây Nam 15,5 125 835,52
HH2C 15 38 45,84 Tây Nam 15,5 115 825,52
HH2C 19 38 45,84 Tây Nam 15 125 812,60
HH2C 26 38 45,84 Tây Nam 14,5 130 794,68
HH2C 27 38 45,84 Tây Nam 14,5 120 784,68
HH2C 28 38 45,84 Tây Nam 14,5 120 784,68
HH2C 31 38 45,84 Tây Nam 14 120 761,76
HH2C 33 38 45,84 Tây Nam 14 120 761,76
HH2C 34 38 45,84 Tây Nam 14 115 756,76
HH2C 35 38 45,84 Tây Nam 14 115 756,76
HH2C 36 38 45,84 Tây Nam 13,5 120 738,84
HH2C 38 38 45,84 Tây Nam 13,5 120 738,84
               
HH2C 3 40 55,59 Tây Nam 15 225 1.058,85
HH2C 4 40 55,59 Tây Nam 15 205 1.038,85
HH2C 11 40 55,59 Tây Nam 15,5 225 1.086,65
HH2C 12A 40 55,59 Tây Nam 15 230 1.063,85
HH2C 15 40 55,59 Tây Nam 15,5 255 1.116,65
HH2C 16 40 55,59 Tây Nam 15,5 240 1.101,65
HH2C 17 40 55,59 Tây Nam 15 245 1.078,85
HH2C 19 40 55,59 Tây Nam 15 240 1.073,85
HH2C 20 40 55,59 Tây Nam 15 235 1.068,85
HH2C 23 40 55,59 Tây Nam 14,5 260 1.066,06
HH2C 26 40 55,59 Tây Nam 14,5 255 1.061,06
HH2C 27 40 55,59 Tây Nam 14,5 240 1.046,06
HH2C 28 40 55,59 Tây Nam 14,5 245 1.051,06
HH2C 31 40 55,59 Tây Nam 14 230 1.008,26
HH2C 33 40 55,59 Tây Nam 14 235 1.013,26
HH2C 35 40 55,59 Tây Nam 14 200 978,26
HH2C 38 40 55,59 Tây Nam 13,5 225 975,47
HH2C 39 40 55,59 Tây Nam 13,5 190 940,47
               
HH2C 4 42 58,87 Đông Bắc 15,45 165 1.074,54
               
HH2C 3 48 58,87 Tây Nam 15,45 235 1.144,54
HH2C 4 48 58,87 Tây Nam 15,45 250 1.159,54
HH2C 5 48 58,87 Tây Nam 15,965 235 1.174,86
               
HH2C kiot 4 31,36 Đông Bắc 30 1.45 2.390,80
HH2C kiot 14 31,01 Đông Bắc 30 1.4 2.330,30
HH2C kiot 32 52,3 Tây Nam 28 1.2 2.664,40

 

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC

Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 13/1/2017
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 4/1/2017
Danh sách căn hộ Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 14/12/2016
Danh sách căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 14/12/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2B Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 6/10/2016
Chung cư HH2C Linh Đàm ngày 26/2/2016
Chung cư HH2A Linh Đàm ngày 26/2/2016
      Tin bất động sản theo dự án
 
Tiêu đềDiện tíchGiáNgày đăngTỉnh thành
Cho thuê căn 3 PN HH2A tầng trung Linh Đàm vip 0 (m2) Thỏa thuận 31/08/2018 Hà Nội
Cần bán căn 2N HH2B Linh Đàm 45,48 (m2) 1,05Tỷ 01/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ 55,59m2 Chung cư HH2C Linh Đàm, 0977 092 920 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Bán căn hộ Chung cư HH2A Linh Đàm giá tốt, vị trí view hồ đẹp nhất khu đô thị 0 (m2) Thỏa thuận 21/04/2017 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH2 Linh Đàm, giá tốt. Hỗ trợ nhiệt tình 0 (m2) Thỏa thuận 05/02/2017 Hà Nội
Cho thuê căn tầng 12 HH2 Linh Đàm, - diện tích 45m2 0 (m2) Thỏa thuận 22/12/2017 Hà Nội
Bán căn 2 phòng ngủ HH2A Linh Đàm, căn đẹp view hồ Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 08/01/2017 Hà Nội
Bán căn 1202 chung cư hh2c linh đàm diện tích 76m 76 (m2) 6Triệu 12/09/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2020 chung cư hh2b Linh Đàm hoang mai hà nội 56 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán căn 1636 chung cư hh2 linh đàm diện tích 47m 47 (m2) 15,5Triệu 29/08/2016 Hà Nội
Bán căn 1918 chung cư hh2c linh đàm 45m giá gốc 15 triệu 45 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Bán chung cư Linh đàm căn hộ 3 phòng ngủ tầng đẹp chênh 130 triệu 0 (m2) Thỏa thuận 12/11/2018 Hà Nội
Bán căn 2014 chung cư hh2 Linh Đàm 55m giá gốc 15 triệu 55 (m2) 15Triệu 15/11/2016 Hà Nội
Chung cư Linh Đàm còn mấy căn 55m2 bán nhanh giá tốt 56 (m2) 15Triệu/m2 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn 45m2 chung cư hh Linh Đàm bán nhanh trước tháng ngâu 45 (m2) 880Triệu 15/08/2016 Hà Nội
Bán căn hộ HH Linh Đàm giá chênh thấp 45 (m2) 13Triệu/m2 20/07/2016 Hà Nội
Bán căn 2020 chung cư hh2 linh đam view hồ 2 phòng ngủ 55 (m2) 15Triệu 19/07/2016 Hà Nội
Bán căn 3336 chung cư hh3 linh đàm 45m 45 (m2) 14Triệu/m2 30/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) 13Triệu/m2 14/06/2016 Hà Nội
Bán căn hộ 2 phòng ngủ HH2 Linh Đàm giá rẻ!!! 56 (m2) Thỏa thuận 20/07/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2c Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Cho thuê kiot chung cư hh2a Linh Đàm, view hồ, giá 26t triệu 34 (m2) 26Triệu/tháng 09/05/2016 Hà Nội
Chung cư hh2 Linh Đàm bán căn 712 chênh rẻ nhất 76 (m2) 15,5Triệu/m2 06/05/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 3202 chung cư hh2 linh đàm 76 (m2) 14Triệu/m2 05/05/2016 Hà Nội
Danh sách căn hộ Chung cư HH Linh Đàm mới nhất 0 (m2) Thỏa thuận 05/06/2016 Hà Nội
Chính chủ bán căn 1202 chung cư Linh Đàm tòa hh1 76 (m2) 16Triệu/m2 22/04/2016 Hà Nội
Giá sock nhất thị trường, chỉ với 595tr sở hữu căn góc Chung cư HH2B Linh Đàm 0 (m2) 15Triệu/m2 24/03/2016 Hà Nội
Bán căn 55,59m2 Chung cư HH2A Linh Đàm, giá chênh hợp lý 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
HOT! Bán nhanh căn hộ 72 m2, chung cư HH2A Linh Đàm, hỗ trợ vay vốn 30.000 tỷ 71,96 (m2) 14Triệu 07/01/2016 Hà Nội
HOT! Bán căn hộ chung cư giá rẻ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, vay gói 30.000 tỷ 55,59 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
Hot! Bán căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14 triệu/m2, chênh thấp nhất thị trường 70 (m2) 13Triệu 06/01/2016 Hà Nội
HOT! Chính chủ cần bán nhanh căn 2 ngủ, HH2A Linh Đàm, giá gốc 14,5 triệu/m2. 55,59 (m2) 14,5Triệu 05/01/2016 Hà Nội
Bán căn 1802 chung cư hh2 linh Đàm 0987 462918 76 (m2) 15Triệu/m2 24/12/2015 Hà Nội
Bán nhanh căn hộ 1034 Chung cư Linh Đàm, Hoàng Mai 55 (m2) 14Triệu 14/12/2015 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh Đàm bán căn 65m view công viên giá rẻ nhất 65 (m2) 15,5Triệu 02/12/2015 Hà Nội
Có 8 căn chung cư Linh Đàm hh2a 45m2 và 55m2 cần bán gấp 55 (m2) 15Triệu/m2 03/12/2015 Hà Nội
Bán cắt lỗ căn hộ 534 HH2B Linh Đàm 65 (m2) 15Triệu/m2 17/11/2015 Hà Nội
Bán căn hộ 3 phòng ngủ chung cư HH2B Linh đàm giá rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 06/11/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán gấp CHCC 45m2, 1PN, tòa h22a Linh Đàm, cửa chính đông nam 45 (m2) 15500000Triệu/m2 31/10/2015 Hà Nội
Chính chủ cần bán căn hộ tầng 2116, hh2a linh đàm 0 (m2) Thỏa thuận 31/10/2015 Hà Nội
Chung cư HH2B Linh Đàm căn 2 ngủ giá rẻ nhất 65 (m2) 15Triệu/m2 07/11/2015 Hà Nội
Bán các căn hộ 1, 2, 3 phòng ngủ chung cư HH2 linh đàm giá cực rẻ 0 (m2) Thỏa thuận 19/10/2015 Hà Nội
Chính chủ bán căn hộ 55,59m2 chung cư hh linh đàm giá siêu rẻ 56 (m2) 14Triệu/m2 30/01/2016 Hà Nội
Bán nhà để trả nợ do làm ăn thua lỗ LH 01689347189 0 (m2) 13,5Triệu/m2 16/10/2015 Hà Nội
Bán căn 2 ngủ, giá gốc 13.5tr chung cư HH2A Linh Đàm 0 (m2) Thỏa thuận 27/10/2015 Hà Nội
Bán căn 4030 HH2A Linh Đàm, view Hồ Linh Đàm, giá chênh rẻ nhất thị trường 0 (m2) Thỏa thuận 02/04/2016 Hà Nội
Chung cư HH2 Linh đàm bán rẻ gấp căn 2ngu vì gia đình có thêm thành viên. 65 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán rất gấp căn 1608 HH2B Linh Đàm, chênh 195tr 0 (m2) 15Triệu/m2 09/10/2015 Hà Nội
Bán gấp căn 2224 diện tích 70.32 2ngủ HH2A Linh Đàm view hồ, giá cực rẻ! 70 (m2) Thỏa thuận 21/10/2015 Hà Nội
Bán căn hộ chung cư chính chủ 1618 HH2B Linh Đàm 45 (m2) 870Triệu 01/10/2015 Hà Nội
12

Hỗ trợ trực tuyến

Phụ trách bán hàng
Mr.Thành 0909 088 886 .
Ms.P_Vân 0946 95 3333 .
Mr. Hà 0932 33 11 91 .
Mrs.Hảo 0934 426 791 .
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Ký gửi hàng hoá
Mr.Thanh 0908 088 886 .
LH đi xem Dự Án và Căn hộ mẫu
Mr.Tuấn 0938 969 525 .
Hỗ trợ vay vốn ngân hàng
Hỗ trợ trực tuyến
Ms.Lê Lý 0919 661 185 .
Phụ trách bán đồ thanh lý
Mr.Đoàn 0911 114 992 .

Bất động sản khu vực

Bất động sản đô thị mới

Top từ khoá bất động sản

dữ liệu

Thống kê

Khách Online: 82958
Lượng truy cập: 53860068
ĐẦU TRANG